PODBUDOWA POD TRAWĘ SYNTETYCZNĄ

Podbudowa dynamiczna

Jest to podbudowa najczęściej stosowana pod trawę syntetyczną, głównie ze względu na umiarkowanie niski koszt jej wykonania. Wybieramy grunt rodzimy do głębokości ok. 400 mm (tak, aby zdjąć warstwę humusu). Następnie układamy, dokładnie zagęszczając kolejne warstwy w następującej kolejności:
 

Budowa boiska i kortu tenisowego Central Kort

Podbudowa betonowa

Daje bardzo stabilne i pewne podłoże pod trawę. Wybieramy grunt rodzimy do głębokości ok. 400 mm (tak, aby zdjąć warstwę humusu). Następnie układamy, dokładnie zagęszczając kolejne warstwy w następującej kolejności:

Budowa boiska i kortu tenisowego Central Kort

PODBUDOWA POD NAWIERZCHNIE AKRYLOWE

Podbudowa asfaltobetonowa

Zdecydowanie najlepsza i najpewniejsza podbudowa na polski klimat. Nie wymaga wykonania dylatacji, jest umiarkowanie plastyczna (niepękająca) i wodoodporna. Wybieramy grunt rodzimy do głębokości ok. 400 mm (tak aby zdjąć warstwę humusu). Następnie układamy, dokładnie zagęszczając kolejne warstwy w następującej kolejności:

 

Budowa boiska i kortu tenisowego Central Kort

Podbudowa betonowa

Wybieramy grunt rodzimy do głębokości ok. 400 mm (tak aby zdjąć warstwę humusu). Następnie układamy, dokładnie zagęszczając kolejne warstwy w następującej kolejności: 

Budowa boiska i kortu tenisowego Central Kort